GMINA KRZEMIENIEWO
STRONA GŁÓWNA / MENU CO NOWEGO? COFNIJ WYSZUKAJ

 • EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM

  EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM
  2016-06-22 11:31:24

 • BIEG NA ORIENTACJĘ

  BIEG NA ORIENTACJĘ
  2016-06-16 08:03:54

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-09 23:22:17

 • SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  2016-06-09 22:49:23

 • KONKURS ORTOGRAFICZNY

  KONKURS ORTOGRAFICZNY
  2016-06-10 08:43:18

 • TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH

  TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH
  2016-06-22 15:18:48

 • Jubileusz szkoły w Garzynie

  Jubileusz szkoły w Garzynie
  2016-06-14 08:30:41

 • "ŚPIEWAJ Z NAMI"
  2016-06-09 23:46:07

 • FESTYN RODZINNY

  FESTYN RODZINNY
  2016-06-23 15:21:50

 • WIELKIE PRANIE

  WIELKIE PRANIE
  2016-06-09 23:04:37

 • KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

  KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
  2016-06-09 15:24:27

 • XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-13 21:05:24

 • PIŁKARSKIE ZŁOTKA

  PIŁKARSKIE ZŁOTKA
  2016-06-21 10:04:15

 • SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM

  SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
  2016-06-20 09:24:50

 • MISTRZOSTWA POLSKI

  MISTRZOSTWA POLSKI
  2016-06-22 15:30:19


 • SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM

  SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
  2016-06-20 09:24:50

 • Jubileusz szkoły w Garzynie

  Jubileusz szkoły w Garzynie
  2016-06-14 08:30:41

 • FESTYN RODZINNY

  FESTYN RODZINNY
  2016-06-23 15:21:50

 • TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH

  TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH
  2016-06-22 15:18:48

 • KONKURS ORTOGRAFICZNY

  KONKURS ORTOGRAFICZNY
  2016-06-10 08:43:18

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-09 23:22:17

 • KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

  KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
  2016-06-09 15:24:27

 • MISTRZOSTWA POLSKI

  MISTRZOSTWA POLSKI
  2016-06-22 15:30:19

 • PIŁKARSKIE ZŁOTKA

  PIŁKARSKIE ZŁOTKA
  2016-06-21 10:04:15

 • "ŚPIEWAJ Z NAMI"
  2016-06-09 23:46:07

 • SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  2016-06-09 22:49:23

 • EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM

  EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM
  2016-06-22 11:31:24

 • XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-13 21:05:24

 • BIEG NA ORIENTACJĘ

  BIEG NA ORIENTACJĘ
  2016-06-16 08:03:54

 • WIELKIE PRANIE

  WIELKIE PRANIE
  2016-06-09 23:04:37


 • KONKURS ORTOGRAFICZNY

  KONKURS ORTOGRAFICZNY
  2016-06-10 08:43:18

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-09 23:22:17

 • KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

  KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
  2016-06-09 15:24:27

 • Jubileusz szkoły w Garzynie

  Jubileusz szkoły w Garzynie
  2016-06-14 08:30:41

 • XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-13 21:05:24

 • PIŁKARSKIE ZŁOTKA

  PIŁKARSKIE ZŁOTKA
  2016-06-21 10:04:15

 • FESTYN RODZINNY

  FESTYN RODZINNY
  2016-06-23 15:21:50

 • TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH

  TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH
  2016-06-22 15:18:48

 • SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  2016-06-09 22:49:23

 • SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM

  SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
  2016-06-20 09:24:50

 • "ŚPIEWAJ Z NAMI"
  2016-06-09 23:46:07

 • WIELKIE PRANIE

  WIELKIE PRANIE
  2016-06-09 23:04:37

 • EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM

  EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM
  2016-06-22 11:31:24

 • MISTRZOSTWA POLSKI

  MISTRZOSTWA POLSKI
  2016-06-22 15:30:19

 • BIEG NA ORIENTACJĘ

  BIEG NA ORIENTACJĘ
  2016-06-16 08:03:54


 • FESTYN RODZINNY

  FESTYN RODZINNY
  2016-06-23 15:21:50

 • SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  2016-06-09 22:49:23

 • "ŚPIEWAJ Z NAMI"
  2016-06-09 23:46:07

 • WIELKIE PRANIE

  WIELKIE PRANIE
  2016-06-09 23:04:37

 • Jubileusz szkoły w Garzynie

  Jubileusz szkoły w Garzynie
  2016-06-14 08:30:41

 • KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

  KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
  2016-06-09 15:24:27

 • TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH

  TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH
  2016-06-22 15:18:48

 • XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-13 21:05:24

 • MISTRZOSTWA POLSKI

  MISTRZOSTWA POLSKI
  2016-06-22 15:30:19

 • SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM

  SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
  2016-06-20 09:24:50

 • KONKURS ORTOGRAFICZNY

  KONKURS ORTOGRAFICZNY
  2016-06-10 08:43:18

 • BIEG NA ORIENTACJĘ

  BIEG NA ORIENTACJĘ
  2016-06-16 08:03:54

 • EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM

  EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM
  2016-06-22 11:31:24

 • PIŁKARSKIE ZŁOTKA

  PIŁKARSKIE ZŁOTKA
  2016-06-21 10:04:15

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-09 23:22:17


 • EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM

  EGZAMIN W OGNISKU MUZYCZNYM
  2016-06-22 11:31:24

 • KONKURS ORTOGRAFICZNY

  KONKURS ORTOGRAFICZNY
  2016-06-10 08:43:18

 • SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
  2016-06-09 22:49:23

 • XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  XV akcja CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-13 21:05:24

 • FESTYN RODZINNY

  FESTYN RODZINNY
  2016-06-23 15:21:50

 • BIEG NA ORIENTACJĘ

  BIEG NA ORIENTACJĘ
  2016-06-16 08:03:54

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
  2016-06-09 23:22:17

 • TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH

  TURNIEJ PIŁKARSKI W PAWŁOWICACH
  2016-06-22 15:18:48

 • "ŚPIEWAJ Z NAMI"
  2016-06-09 23:46:07

 • KONKURS MŁODYCH TALENTÓW

  KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
  2016-06-09 15:24:27

 • MISTRZOSTWA POLSKI

  MISTRZOSTWA POLSKI
  2016-06-22 15:30:19

 • Jubileusz szkoły w Garzynie

  Jubileusz szkoły w Garzynie
  2016-06-14 08:30:41

 • SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM

  SPOTKANIE Z ANDRZEJEM GRABOWSKIM
  2016-06-20 09:24:50

 • WIELKIE PRANIE

  WIELKIE PRANIE
  2016-06-09 23:04:37

 • PIŁKARSKIE ZŁOTKA

  PIŁKARSKIE ZŁOTKA
  2016-06-21 10:04:15
dodano 2005-12-20 09:01:48

KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWICACHOGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY   KRZEMIENIEWO

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach

 

 

1.     Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89. poz. 826 i Nr 189, poz. 1854), zwanym dalej rozporządzeniem.

 

2.     Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi  zmianami).

 

3.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

2/ kwestionariusz osobowy zawierający w szczególności informację o stażu pracy, w tym: stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku  nauczyciela akademickiego;

3/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych w zakresie zarządzania oświatą, o których mowa w 1 pkt 2 rozporządzenia;

6/ aktualną ocenę pracy, o której mowa w 1 pkt 4 rozporządzenia;

7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia z zakresu medycyny pracy;

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy  się przeciwko niemu postępowanie karne;

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

4.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs w terminie do dnia 10 stycznia 2006 roku, na adres

 

Urząd Gminy

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

pokój nr 6

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzemieniewo.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

KALENDARZ NEWSLETTER KONTAKT TRANSLATE DE-UK-NL-RU

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.